Reklamacje i zwroty

Formularz reklamacji – formularz do pobrania

Formularz reklamacji Tabliczkowo.pl – kliknij, aby pobrać formularz.

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady masz prawo do odstąpienia od zawartej na odległość (np. przez internet) umowy.

W celu odstąpienia od umowy należy złożyć nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@tabliczkowo.pl

Zwracany produkt zwróć do nas niezwłocznie na adres: Kowalskie 9A, 62-007 Biskupice , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@tabliczkowo.pl lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Kowalskie 9A, 62-007 Biskupice .

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Kowalskie 9A, 62-007 Biskupice

W związku z wadą możesz żądać:
– wymiany rzeczy na wolną od wad,
– usunięcia wady,
– lub złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy ? w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Złożoną reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego zgłoszenia.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.