Zakaz - alkohol

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Nasze tabliczki stosowane są do oznakowania każdego rodzaju obiektów.
Odpowiednie znakowanie tabliczkami jest zarówno estetyczne jak i praktyczne.
Tabliczki wykonane z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
PCV z zadrukiem UV to połączenie mocnego podłoża i wysokiej jakości grafiki.

Ograniczenia związane ze spożywaniem alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Nie każdy jest tego świadomy, dlatego też warto odpowiednio oznakować miejsca, które zostały wymienione w ww. akcie prawnym.
Jak prawi ustawa ?Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej;

Dlatego już dziś zapoznaj się z naszą ofertą!